Sıcaklık Fotosentezi Nasıl Etkiler? Fotosentetik Yanıtlar

 In Bitki Fizyolojisi

Bitkilerin sıcaklık-fotosentez ilişkisi bir grafiğe dökülürse, bu grafiğin eğimi çan şeklinde olur. Optimum sıcaklığa kadar fotosentetik aktiviteler artış gösterirken, artan ısıyla beraber bazı yıkımlar gerçekleşir ve fotosentez aktivitesi azalma gösterir. Bu yıkımların bazıları geri dönüşümlü olsa da, bazıları geri dönüşümsüz olur yani bitki sisteminde kalıcı hasarlar meydana gelir.

Normal CO2 konsantrasyonlarında fotosentez aktivitesi RUBISCO tarafından sınırlandırılır. Bu tepki birbiriyle çelişkili iki süreci yansıtır: sıcaklık karboksilasyon hızında bir artış ve sıcaklık artınca RUBISCO’nun CO2 çekiciliğinde azalma. Bu zıt etkiler, normal CO2 konsantrasyonlarında fotosentezin sıcaklığa verdiği tepkileri azaltır.

Sıcaklıkla ilgili tepkilerde görülene n yüksek fotosentez hızları optimum sıcaklık tepkileri olarak isimlendirilir. Bu noktada bitki en yüksek hızda sıcaklığa bağlı olarak fotosentez yapar. Eğer bu değeri aşarsa fotosentez hızında düşme yaşanır. Optimum sıcaklık noktasının güçlü genetik ve fizyolojik elemanları mevcuttur. Farklı sıcaklığa sahip ortamlarda büyüyen aynı tür bitkilerin bile optimum sıcaklık noktaları farklı olabilir. Bu durum bitkinin büyüdüğü ortama esnek bir şekilde sıcaklık çerçevesinde adapte olabildiğinin bir göstergesidir.

Bu durumlara örnek vermek gerekirse, düşük sıcaklığa sahip Alpin bölgesinde sıfır derecede bile net CO2 alma yeteneğine sahip bitkilerle karşılaşılır. Tam tersi olarak California Death Valley’de yaşayan bitkilerin 50 dereceye yaklaşan sıcaklıklarda bile optimum sıcaklıklarda fotosentez yapabilmektedirler.

Fotosentez ve sıcaklık ilişkisi: Optimum Sıcaklık Noktasında fotosentez maksimum seviyede gerçekleşir. (Başka sınırlandırıcı etkenler yoksa)

Fotosentez ve sıcaklık ilişkisi: Optimum Sıcaklık Noktasında fotosentez maksimum seviyede gerçekleşir. (Başka sınırlandırıcı etkenler yoksa)


Recommended Posts
0