Sera Ampülleri ve Kullanım Alanları: Bitki Yetiştirme

 In Bitki Fizyolojisi

Sera ampülleri seracılık alanında güneş ışığının yetersiz kaldığı durumlarda bitkilerin fotosentez reaksiyonlarını tam manası ile devam ettirebilmeleri için üretilmiş ürünlerdir. Bu ürünlerin kullanımı üretimi ve yetiştiriciliği yapılan bitkinin normal gelişimini tamamlaması için önemlidir. Genellikle kapalı kış aylarında kullanımına ihtiyaç vardır.

Sera ampülleri kullanım amacına göre farklılık gösterebilmektedir. Piyasada bulunan bir çok ürün bitkilerin yetişme evrelerine göre farklılık gösterebilmektedir. Örneğin; filizlenme, gelişim, çiçeklenme ve meyve süreçlerine göre farklı ürünlerin üretimine gidilmiştir. Bu süreçlerde kullanılan bu ürünleri farklı kılan ise, spektrum yoğunluklarında oluşan farklılıklardır. Mesela bir dönemde kırmızı ışık yoğun kullanılırken, başka bir dönemde mavi ışık yoğun kullanılabilmektedir.

• Seracılık Alanında Kullanılan Ampüller Nelerdir?

Seracılık alanında farklı teknoloji ve özelliklere sahip bir kaç çeşit ürün vardır. Bu ürünlerin birbirlerine göre avantaj ve dezavantajları vardır. Şimdi size kısaca bu sektörde kullanılar ürünlerden bahsedeceğiz.

• HID (High-intensity Discharge Lamp) – Yüksek Yoğunluklu Deşarj Lambalar

Saydam veya şeffaf kaynaşmış kuvars veya erimiş alümina ark tüp içine yerleştirilmiş tungsten elektrotlar arasında bir elektrik arkı vasıtasıyla ışık üreten elektrik gaz deşarj lamba türüdür. Yüksek ısı üretimi vardır. Kullanımı yaygındır ve yüksük güçte ışık üretebilir. Fakat dezavantaj olarak aşırı ısı ürettiği için bitkilere yakın kullanımı mümkün değildir. Aynı zamanda güç ve verim olarak karşılaştırılırsa düşük verimde çalışan bir türdür. Sera ampülleri olarak kullanımı yaygın olsada, yerini git gide LED tabanlı sera aydınlatma sistemlerine bırakmaktadır.

HID ampüllerin bir kaç çeşidi vardır:

  • Cıva Buharlı Lambalar
  • Metal Halide (MH) Lambalar
  • Seramik MH Lambalar
  • Sodyum Buharlı Lambalar
  • Xenon Lambaları
Sera Ampülleri - HID Türü Aydınlatma Lambası

Sera Ampülleri – HID Türü Aydınlatma Lambası

 

• Floresan Aydınlatma

Büyük seraların dışında katlı sistem bitki yetiştiriciliği alanında kullanımı yaygındır. Fide üretimi veya doku kültürü bitki yetiştirme odalarında yoğunlukla kullanılır. Uzun ömürlüdür ve HID serisine göre çok az derecede ısı üretir. Fakat civa içerdiği için ROHS kapsamına girmeyen bir ürün çeşididir. Işık çıkış gücü yoğun olsada spektrum kontrolü ancak fabrika çıkışlı olarak belli miktarda ayarlanabilir. Aynı zamanda dimmer (ışığı kısma-arttırma) sistemler için uygun olmadığından ışık yoğunluğu kontrol altına alınamamaktadır.

• LED Bitki Yetiştirme Ampülleri

LED bitki yetiştirme ışıkları diğer sera ampüllerine göre oldukça avantajlıdır. Uzun ömürlü olması, az ısı üretmesi, spektrum kontrolünün kolay olması, dimmer kontrolünün yapılabilmesi gibi bir çok avantaja sahiptir. tek dezavantajı ise ilk yapılan yatırımın yüksek olmasıdır. Fakat uzun süreli kullanımı ve enerji tasarrufu bu dezavantajı ortadan kaldırmaktadır.

Sera ampülleri

grubunda olan LED bitki ışıkları kullanımı gittikçe yaygınlaşan ve enerji tasarrufu noktasında zirvede olan bir ürün çeşidi olduğundan dünyada kullanımı hızlı bir şekilde yaygınlaşmaktadır. Fakat bilinmesi gereken en önemli şey, aldığınız LED bitki lambalarının kaliteli ve doğru şekilde üretilmiş olmalarıdır. Bu sistemler hakkında yazdığımız makalelerimizi okumanızı öneririz. Sera ampülleri seçiminde en iyi ürünü bulmanız dileğiyle.

Bitki Lambası - LED Bitki Yetiştirme Lambaları

Seralar için Bitki Lambası – LED Bitki Yetiştirme Lambaları


Recommended Posts
0