Mavi Işık Bitkinin Gövde Uzamasını Engeller: Mavi Işık Yanıtları

 In Bitki Fizyolojisi

Bitkiler bilindiği gibi birçok abiyotik faktörlerden olumlu veya olumsuz olarak etkilenmektedir. Bitkilerin yaşam biçimlerini etkileyen sıcaklık, tuzluluk, ışık v.b gibi birçok çevresel faktörler mevcuttur.

Bitkiler aynı zamanda ışığın farklı dalga boylarına farklı şekilde cevap vermektedirler. Bu abiyotik etki bitkilerin büyüme, gelişme, vejetasyon veya meyve verme dönemlerini etkilemektedir. Bu kontrol mekanizması sayesinde fotosentetik canlılar kendilerini programlamaktadırlar.

Daha önceki makalemizde bahsettiğimiz üzere karanlık ortamda yetişen bitkiler beyaz renkli ve uzun boylu hale gelmektedirler. Bu türk bitkilere etiyole bitki, bu olaya ise etiyollenme adı verilmektedir. Bitkilerin karanlık sürecinde (toprak altında) hızla büyümesi ve ışığı gördükleri an uzamalarının yavaşlaması son derecede önemli bir morfogenetik bir yanıttır. Etiyole bitkilerin uzamalarındaki yavaşlama aslen fitokrom yanıtından kaynaklanmaktadır. Fitokromların Pr formdan Pfr formuna dönüşmesi bitki uzamasını yavaşlatmaktadır.

Fakat mavi ışığın yavaşlatma etkisi daha farklıdır. Mavi ışıkla oluşan bitki yavaşlaması çok daha kuvvetli bir biçimde gerçekleşir. Bu yavaşlama fitokrom ile açıklanamaz. Bitkilerdeki mavi ışıkla yavaşlama 400-500nm arasındaki spektrumda gerçekleşir. Bu yavaşlama fototropizma ile açıklanmaktadır.

Yapılan bir deneyde fitokrom yavaşlamasına maruz bırakılan bir marul bitkisine, kısa süreli düşük şiddette mavi ışık verildiğinde marulun hipokotil uzama hızı %50‘den fazla azalır. Bu süreçten sonra düşük akış hızlı mavi ışık bitkiye gönderildiğinde uzama hızındaki yavaşlama değişmez. Yani mavi ışık fitokrom etkisini ortadan kaldırır.

 

Mavi ışık bitkilerde hipokotil uzamasını yavaşlatmaktadır. Bu duruma 400-500nm arasındaki ışık spektrumu sebep olmaktadır.

Mavi ışık bitkilerde hipokotil uzamasını yavaşlatmaktadır. Bu duruma 400-500nm arasındaki ışık spektrumu sebep olmaktadır.


Recent Posts
0