Bitkiler Neden Gözümüze Yeşil Görünmektedir?

Bu dünyanın temel besin üreticileri olan fotosentetik bitkiler gözümüze yeşil görünmektedir. Bunun sebebi oldukça basittir. Bitkiler 550nm dalgaboyunda bulunan yeşil ışık ışınlarını soğurmaz. Kırmızı ve mavi dalgaboyundaki ışınları yüksek miktarda

Bitki Köklerinde Dört Gelişme Bölgesi Mevcuttur

Bilindiği gibi bir bitkinin kökü, onu toprağa bağlayan ve hayatını devam ettirmesi için gerekli organik veya inorganik maddeleri topraktan alan bir birimdir. Bu kritik bölge negatif fototropizma yaparak toprağın derinliklerine

Bitkiye Ulaşan Işık Enerjisi Sadece %5 Verimle Kullanılabilir

Bitkiler yapı olarak oldukça kompleks canlılardır. Bir çok metabolik olaylar canlılar içerisinde durmadan bir döngü şeklinde devam eder. Bu sistematik döngüye ise abiyotik etkilerin elbette olumlu ya da olumsuz müdahaleleri

Mavi Işık Bitkinin Gövde Uzamasını Engeller: Mavi Işık Yanıtları

Bitkiler bilindiği gibi birçok abiyotik faktörlerden olumlu veya olumsuz olarak etkilenmektedir. Bitkilerin yaşam biçimlerini etkileyen sıcaklık, tuzluluk, ışık v.b gibi birçok çevresel faktörler mevcuttur. Bitkiler aynı zamanda ışığın farklı dalga

Sıcaklık Fotosentezi Nasıl Etkiler? Fotosentetik Yanıtlar

Bitkilerin sıcaklık-fotosentez ilişkisi bir grafiğe dökülürse, bu grafiğin eğimi çan şeklinde olur. Optimum sıcaklığa kadar fotosentetik aktiviteler artış gösterirken, artan ısıyla beraber bazı yıkımlar gerçekleşir ve fotosentez aktivitesi azalma gösterir.