0
In Uncategorized
Posted

Fotoperiyodizm: Bitkilerin Gün Uzunluğunu Saptaması

Fotoperiyodizm, bir organizmanın gün uzunluğunu saptayabilmesi olarak tanımlanır. Bu yetenekle organizmalar bir olayın belirli bir zamanda gerçekleştirilmesini sağlayabilirler. Mesela mevsime [...]