Fotoperiyodizm: Bitkilerin Gün Uzunluğunu Saptaması

Fotoperiyodizm, bir organizmanın gün uzunluğunu saptayabilmesi olarak tanımlanır. Bu yetenekle organizmalar bir olayın belirli bir zamanda gerçekleştirilmesini sağlayabilirler. Mesela mevsime göre çiçeklenme durumu fotoperiyodizm olayının bir parçasıdır.