Sıcaklık Fotosentezi Nasıl Etkiler? Fotosentetik Yanıtlar

Bitkilerin sıcaklık-fotosentez ilişkisi bir grafiğe dökülürse, bu grafiğin eğimi çan şeklinde olur. Optimum sıcaklığa kadar fotosentetik aktiviteler artış gösterirken, artan ısıyla beraber bazı yıkımlar gerçekleşir ve fotosentez aktivitesi azalma gösterir.

Fotosentez nedir? Bitkiler neden fotosentez yapar?

Fotosentez ışık enerjisini kullanabilen tek biyolojik olay olarak bilinmektedir ve anlam olarakta “ışık kullanarak sentezlemek” manasına gelmektedir. Burada ki temel amaç ışık + karbondioksit + su kullanarak organik madde olan