Bitkiye Ulaşan Işık Enerjisi Sadece %5 Verimle Kullanılabilir

 In Bitki Fizyolojisi

Bitkiler yapı olarak oldukça kompleks canlılardır. Bir çok metabolik olaylar canlılar içerisinde durmadan bir döngü şeklinde devam eder. Bu sistematik döngüye ise abiyotik etkilerin elbette olumlu ya da olumsuz müdahaleleri olmaktadır.

Bitki ve ışık ilişkisi bitki çimlenme, büyüme, gelişme, çiçek ve meyve dönemlerinde en önemli abiyotik yani çevresel etkilerden biridir. Basit olarak görülsede bu kompleks canıların her ayrı duruma nasıl yanıt verdiği sayfalarca anlatılacak olaylar dizgisini beraberinde getirdiği görülebilir.

Güneş ışınları Dünya’ya enerji veren temel kaynaktır ve bu kaynaktan dünyamıza 1.3 kW.m-2 düzeyinde ışık enerjisi ulaşmaktadır. Fotosentetik canlılar ise bu enerjinin sadece %5’ini fotosentez aktivitesi için kullanabilirler. Peki ya %95 enerji nereye gitmektedir?

Bitkiye ulaşan enerji 100 birim ise, bu enerji nasıl dağıtılır?

  • %60: Bitkiler tarafından soğrulmayan dalga boyları
  • %8: Bitki tarafından yansıtılır veya yaprak içerisinden geçip gider
  • %8: Isı şeklinde yapraktan yayılır
  • %19: Metabolizma olaylarına harcanır
  • %5: Fotosentez ile karbonhidrat oluşumuna kullanılır!
Bitkiler Işığı Nasıl Kullanır?

Bitkilere ulaşan ışığın %95’i kayıptır, ve sadece bu enerjinin %5’i fotosentetik olaylarda karbonhidrat üretmek için kullanılabilinir.

 

• Bitki Tarafından Absorbe Edilemeyen Yani Soğrulamayan Fotonlar, Kayıp: %60

Bitkiler gelen ışığın sadece 400nm ile 500nm arasındaki foton akılarını absorbe edebilmektedir. Bu sebeple bu dalgaboyu aralığı dışında kalan tüm ışınlar maalesef bitki tarafından kullanılamamaktadır. Bu da ortamalama olarak %60 civarda enerjiye denk gelmektedir.

• Bitki Tarafından Yansıtılan veya Geçirilen Fotonlar, Kayıp: %8

Bitkiler tarafından absorbe edilebilen fotonların %90 civarı bitki tarafından alınır, geri kalan kısım ise bitki tarafından yansıtılır ve yapraktan geçirilir. Bu şekilde %8-10 dolayında bir kayıp oluşmaktadır.

• Bitki Tarafından Isı Olarak Yayılan Enerji, Kayıp: %8

Bitki tarafından absorbe edilmiş olan enerjinin önemli bir kısmı ısı olarak, az bir kısmı ise floresans olarak bitkiden uzaklaşır.

• Bitki Tarafından Metabolizmaya Harcanan Enerji, Kayıp: %19

Bitki tarafından fotosentez dışında devam eden metabolik olaylara harcananın enerji.

• Bitki Tarafından Fotosentez İçin Enerjinin Sadece %5’i Kullanılabilir

Ortalama olarak kayıplardan sonra fotosentez için ayrılan enerji yaklaşık olarak %5’tir.

LED Aydınlatma Sistemlerinin Bu Kayıpları Engellemede Ne Kadar Etkisi Vardır?

Yukarıda bahsettiğimiz üzere bitkiler enerjinin çoğu kısmını fotosentezde kullanamamaktadırlar. Bu sebeple sera veya kapalı ortam bitki yetiştiriciliğinde LED Bitki Lambalarının kullanımı büyük önem kazanmaktadır. Çünkü LED sistemleri ile bitkiler fizyolojik olarak ışıkla kontrol edilebilmeleri yanında spektrum kontrolü yapılamayan aydınlatma sistemlerinin enerji kayıplarının önüne geçmektedir.

LED sera sistemlerinin ayarlanması kesinlikle sistematik bir biçimde programlanmalıdır. Bu ise uzmanlık isteyen bir alan olup, enerji kayıplarının önüne maksimum derecede geçmek için büyük önem arz etmektedir. Çünkü LED bitki ışıklarıyla bitkilerin alamadığı enerjiyi iptal etmek, aynı zamanda bitkiye ulaşacak enerji miktarını kontrol edebilmek mümkündür.

 

Recent Posts
0