Bitki Köklerinde Dört Gelişme Bölgesi Mevcuttur

 In Bitki Fizyolojisi

Bilindiği gibi bir bitkinin kökü, onu toprağa bağlayan ve hayatını devam ettirmesi için gerekli organik veya inorganik maddeleri topraktan alan bir birimdir. Bu kritik bölge negatif fototropizma yaparak toprağın derinliklerine doğru ilerler ve gerekli maddeleri topraktan bitki bedenine iletir.

Bitki kökleri gelişim bölgesi olarak dört ana bölgeye sahiptir. Bu bölgeler; kök şapkası, meristematik bölge, uzama bölgesi ve olgunlaşma bölgesi olarak adlandırılır. 

• Kök Şapkası

Kökün toprak içerisinde ilerleme sürecinde onu mekanik zararlardan korumakla görevlidir. Kök şapkasını oluşturan hücreler kök hücreleri tarafından üretilen özelleşmiş hücrelerden oluşur. Kök hücreleri yeni hücreleri üretirken, yaşlı olan hücreler kök şapkasına doğru ilerler ve oradan atılır.

• Meristematik Bölge

Adından da anlaşılacağı gibi bölünme özelliğinin en yüksek olduğu bölgedir. Kök şapkasının tam altında yer alır. Bu bölge sadece primer kökün oluşmasında görevlidir, yanal köklerin oluşmasında yetkili değildir.

• Uzama Bölgesi

Hızlı ve kapsamlı hücre uzamasının olduğu bölgedir. Bu bölümde hücreler bir taraftan bölünmeye devam edip diğer taraftan uzasalar da, meristemden uzaklaştıkça bölünme oranı gittikçe sıfıra yaklaşır.

• Olgunlaşma Bölgesi

Hücrelerin olgunlaşarak farklılaştıkları bölgedir. Hücreler bölünme ve uzama sona erdikten sonra olgunlaşma bölgesine geçerler. Kök hücrelerinin farklılaşması bu bölgeye ulaşmadan önce başlayabilir, fakat tam olgunlaşma veya farklılaşma bu bölgeye ulaşmadan asla tamamlanmaz.

Bitki Kök Bölgeleri. Aşağıdan yukarıya doğru; Kök Şapkası, Meristematik Bölge, Uzama Bölgesi, Olgunlaşma Bölgesi

Bitki Kök Bölgeleri. Aşağıdan yukarıya doğru; Kök Şapkası, Meristematik Bölge, Uzama Bölgesi, Olgunlaşma Bölgesi


Recent Posts
0